תחרות גלשונים - גלשוני השלכה 21/05/2022

גילשונים דרוג נשים

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

38 רמת השרון זיו מיצמכר 1

7 חדרה אליסיה גרץ' 2

7 חדרה סוניה צ'רנוב 2

21/05/2022