תחרות גלשונים - גלשוני השלכה 21/05/2022

גילשונים ילדים עד גיל 10

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

70 רעננה מתן אסף 1

66 רעננה דן שטרן 2

50 רעננה גונן מליצקי 3

17 רעננה יאיר רווח 4

16 חדרה רון פסקל 5

13 חדרה יואב בני 6

11 חדרה גבע סגל 7

9 חדרה נעם פרידמן 8

7 חדרה סוניה צ'רנוב 9

7 חדרה עומר אבני 9

21/05/2022