אליפות ישראל בטיסנים חופשיים ח-2 16/05/2020

טיסני מנוע חשמלי חופשי ח-2 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
1020+ 314 ראשון לציון עמרי סירקיס 1

0.7500
1020+ 255 ראשון לציון יקיר וקנין 2

1020+ 228 רעננה אביעד לוי 3

992 חדרה אייל ברודסקי 4

817 חדרה ירון קרפל 5

25/05/2020