אליפות ישראל בטיסני מנוע גומי - ג-1 08/07/2022

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 1064 בת ים אורי דדוש, עדי דדוש, חיים דדוש
1

10/07/2022