תחרות גלשוני קלע 21/05/2022

גילשוני-קלע דרוג נשים

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

27 חדרה אליסיה גרץ' 1

23 חדרה סוניה צ'רנוב 2

21/05/2022