תחרות גלשוני קלע 21/05/2022

גילשוני-קלע ילדים עד גיל 10

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

83 רעננה גונן מליצקי 1

65 רעננה מתן אסף 2

59 רעננה דן שטרן 3

50 רעננה יאיר רווח 4

50 חדרה עומר אבני 4

32 חדרה גבע סגל 6

30 חדרה יואב בני 7

30 חדרה רון פסקל 7

23 חדרה סוניה צ'רנוב 9

19 חדרה נעם פרידמן 10

21/05/2022