תחרות ארצית בגלשוני גומי 02/04/2022

גלשוני גומי ילדים עד גיל 10

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

54 רמת השרון אייל הדומי 1

08/05/2022