אליפות ישראל בגילשונים 2019 02/11/2019

גילשונים דרוג נשים

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
33 ראשון לציון זיו מיצמכר 1

31 חדרה שירה רשף 2

19 ירושלים יובל סיקרון 3

19/11/2019