תחרות ארצית בגלשוני גומי 02/04/2022

גלשוני גומי בוגרים לגילשוני גומי (15-120)

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

106 רמת השרון זיו מיצמכר 1

3 חדרה אור שבת 2

08/05/2022