תחרות דאונים מקומית עין ורד 17/09/2021

דאונים דרוג כללי

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

122 תעופה שקטה אלון טורוק 1

113 תעופה שקטה יעקב בן עזרא 2

97 תעופה שקטה רנה וולך 3

95 תעופה שקטה אורן נדב 4

94 תעופה שקטה מנשה כהן 5

86 תעופה שקטה אייל רדומסקי 6

84 תעופה שקטה גור שפירא 7

83 תעופה שקטה שלמה רוזנברג 8

79 תעופה שקטה דן תורגמן 9

13/10/2021