טיסנאי השנה מחלקת דאון חשמלי 2 מתוך 3 תחרויות

סה"כ 3 2 1 סניף שם מקום

200.00 99.39 100.00 100.00 רמת השרון אורי דה סואן 1

199.41 100.00 99.41 0.00 תל אביב רועי דור 2

196.20 98.27 97.93 84.46 רעננה נועם חגי 3

188.24 0.00 92.18 96.05 רעננה אלכס גרינברג 4

177.92 0.00 78.88 99.04 רעננה ישראל אופק 5

97.43 97.43 0.00 0.00 ארסוף אלדד מנהיים 6

הטבלה נערכה ב - 09/12/2019

התחרויות המשתתפות בטבלה

אליפות ישראל בדאון שהייה חשמלי F5J 27/04/2019
1
1

תחרות ארצית בדאוני מנוע חשמלי F5J 05/10/2019
2
2

תחרות ארצית בדאוני מנוע חשמלי F5J 23/11/2019
3
3