תחרות ארצית דאוני השלכה F3K 16/10/2021

דאוני רדיו השלכה דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 14023 רמת גן עמרי בונה, יוסי פוקס, מעין מוטאי
1

14003 חדרה יובל בן נתן, עופר ארנולד, שי אור
2

18/10/2021