תחרות ארצית דאוני השלכה F3K 16/10/2021

דאוני רדיו השלכה דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 4151 רמת גן מעין מוטאי 1

99.47 4129 חדרה שי אור 2

18/10/2021