תחרות ארצית דאוני השלכה F3K 26/10/2019

דאוני רדיו השלכה דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 5000 באר שבע ניר לינדנבאום 1

95.26 4763 חדרה ניב מרגי 2

86.30 4315 ירושלים אלון עזרא 3

30/10/2019