תחרות ארצית בטיסני רדיו אוירובטיקה F3A 13/08/2021

טיסני אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 5868 פתח תקווה אמיר אליעז, בן מימן, אורי איגלר 1

05/10/2021