תחרות ארצית בטיסני רדיו אוירובטיקה F3A 13/08/2021

טיסני אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

304.39 2009 פתח תקווה בן מימן 1

05/10/2021