אליפות ישראל רדיו אוירובטיקה F3A 01/10/2021

טיסני אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

325.45 2148 פתח תקווה יובל בן ישראל 1

299.09 1974 פתח תקווה בן מימן 2

05/10/2021