תחרות ארצית בטיסני רדיו אוירובטיקה F3A 13/08/2021

טיסני אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 310.30
2048 פתח תקווה אמיר אליעז 1

0.7500 304.39
2009 פתח תקווה בן מימן 2

274.39 1811 פתח תקווה אורי איגלר 3

244.55 1614 רעננה יצחק (איציק) נג'רי 4

146.82 969 פתח תקווה שלומי צ'סטר 5

05/10/2021