אליפות ישראל רדיו אוירובטיקה F3A 01/10/2021

טיסני אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 325.45
2148 פתח תקווה יובל בן ישראל 1

0.8333 299.09
1974 פתח תקווה בן מימן 2

0.6667 296.06
1954 פתח תקווה אמיר אליעז 3

284.24 1876 פתח תקווה שלומי צ'סטר 4

282.42 1864 פתח תקווה רם זהבי 5

267.12 1763 פתח תקווה אורי איגלר 6

207.27 1368 רעננה יצחק (איציק) נג'רי 7

05/10/2021