תחרות ארצית בטיסני כבלים אוירובטיקה 05/07/2019

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 70.23
920 פתח תקווה רונן איזנברג 1

68.78 901 פתח תקווה מוטי סלם 2

65.65 860 מרכז איוון לבריק 3

27/01/2020