תחרות ארצית F2B מבחן 1 ל- 2020 07/03/2020

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 81.53
1068 פתח תקווה מוטי סלם 1

73.44 962 פתח תקווה רונן איזנברג 2

58.47 766 פתח תקווה איוון לבריק 3

08/03/2020