טיסנאי השנה נהוגי כבלים F2B ארובטיקה 3 מתוך 4 תחרויות

סה"כ 4 3 2 1 סניף שם מקום

300.00 96.07 100.00 100.00 100.00 פתח תקווה רונן איזנברג 1

297.54 100.00 97.93 99.36 98.17 פתח תקווה מוטי סלם 2

213.50 0.00 93.48 73.51 46.51 מרכז איוון לבריק 3

76.45 76.45 0.00 0.00 0.00 פתח תקווה גשם בר זאב 4

הטבלה נערכה ב - 09/12/2019

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית בטיסני כבלים F2B 08/03/2019
1
1

תחרות ארצית בטיסני כבלים F2B 04/05/2019
2
2

תחרות ארצית בטיסני כבלים אוירובטיקה 05/07/2019
3
3

אליפות ישראל בטיסני כבלים אוירובטיקה 07/09/2019
4
4