אליפות ישראל בטיסנים חופשיים ח-2 14/05/2022

טיסני מנוע חשמלי חופשי ח-2 דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 935 רעננה מיכאל שיר 1

2.25 21 חדרה אייל ברודסקי 2

18/05/2022