תחרות ארצית בטיסני פנים פ-1 12/11/2022

טיסני פנים פ-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 1045 חדרה תמיר כץ, אריק גורדון, מתן זמיר
1

14/11/2022