תחרות ארצית בטיסני פנים פ-1 12/11/2022

טיסני פנים פ-1 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
412 חדרה תמיר כץ 1

408 חדרה אריק גורדון 2

225 חדרה מתן זמיר 3

14/11/2022