תחרות ארצית בטיסני פנים פ-1 05/02/2022

טיסני פנים פ-1 נערים עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

100.00 421 חדרה מתן זמיר 1

10.45 44 חדרה אורי שלום 2

07/02/2022