תחרות ארצית בטיסני פנים פ-1 05/02/2022

טיסני פנים פ-1 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 442 אורח גשם גל 1

1.0000 95.25
421 חדרה מתן זמיר 2

9.95 44 חדרה אורי שלום 3

07/02/2022