תחרות סוכות טיסני דאון חופשי ד1 14/10/2022

טיסני דאון חופשי ד-1 דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

547 רעננה אביתר כהן 1

465 חדרה תמיר כץ 2

353 רעננה מיכאל שיר 3

292 רעננה רועי טרביס 4

18/10/2022