תחרות סוכות טיסני דאון חופשי ד1 14/10/2022

טיסני דאון חופשי ד-1 דרוג עד גיל 14

תוצאה סניף שם
מקום

465 חדרה תמיר כץ 1

353 רעננה מיכאל שיר 2

292 רעננה רועי טרביס 3

18/10/2022