תחרות סוכות טיסני דאון חופשי ד1 14/10/2022

טיסני דאון חופשי ד-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
600+ 164 חדרה שגיב כהן 1

0.8750
600+ 123 חדרה שגיא ברודני 2

0.7500
600 רעננה יובל בישט 3

0.6250
556 חדרה רון שניידר 4

550 רעננה יהודה זק 5

547 רעננה אביתר כהן 6

465 חדרה תמיר כץ 7

353 רעננה מיכאל שיר 8

292 רעננה רועי טרביס 9

18/10/2022