תחרות פסח בטיסנים חופשיים - ד-1 23/04/2022

טיסני דאון חופשי ד-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 1625 רעננה גבע מליצקי, מיכאל שיר, זיו שבח
1

23/04/2022