תחרות פסח בטיסנים חופשיים - ד-1 23/04/2022

טיסני דאון חופשי ד-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
660 רעננה גבע מליצקי 1

0.6667
608 רעננה מיכאל שיר 2

357 רעננה זיו שבח 3

179 רעננה רועי טרביס 4

23/04/2022