תחרות סוכות בטיסני מנוע גומי ג1 15/10/2022

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

360 בת ים אורי דדוש 1

360 חדרה מתן זמיר 1

360 בת ים תומר כהן 1

358 רעננה מיכאל שיר 4

24/10/2022