תחרות פסח בטיסנים חופשיים - ג-1 22/04/2022

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 1008 בת ים איתן חבה, תומר כהן, אורי דדוש
1

23/04/2022