תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ג-1 05/06/2022

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 1070 בת ים אורי דדוש, איתן חבה, חיים דדוש
1

06/06/2022