תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ג-1 30/05/2020

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 787 בת ים חגי ויינבלט, עדי דדוש, אורי דדוש
1

31/05/2020