תחרות פסח בטיסנים חופשיים - ג-1 22/04/2022

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג עד גיל 18

אחוז
תוצאה סניף שם
מקום

360+ 187 רעננה מיכאל שיר 1

333 בת ים תומר כהן 2

315 בת ים אורי דדוש 3

177 בת ים עדי דדוש 4

23/04/2022