אליפות ישראל בטיסני מנוע גומי - ג-1 08/07/2022

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
360+ 253 רמת השרון טוביה פייביש 1

0.8750
360+ 239 רמת השרון גיל מיצמכר 2

0.7500
360+ 235 חדרה אור שבת 3

0.6250
360+ 223 נהריה אברהם ברוך 4

360+ 165 חדרה מתן זמיר 5

360+ 151 בת ים אורי דדוש 6

360+ 147 בת ים עדי דדוש 7

344 בת ים חיים דדוש 8

318 רעננה מיכאל שיר 9

10/07/2022