תחרות ארצית בטיסני פנים F1D 12/11/2022

טיסני פנים פ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2486 רמת השרון גיל מיצמכר, ליאור בכר 1

1243 חדרה גלעד מרק, מתן זמיר, אריק גורדון 2

14/11/2022