תחרות ארצית בטיסני פנים F1D 12/11/2022

טיסני פנים פ-2 דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

129 חדרה מתן זמיר 1

33 חדרה אריק גורדון 2

14/11/2022