אליפות ישראל בטיסני פנים F1D 07/12/2019

טיסני פנים פ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
1990 חדרה גלעד מרק 1

98.94 1969 רמת השרון ליאור בכר 2

85.63 1704 ראשון לציון גיל מיצמכר 3

15/12/2019