תחרות טיסני פנים מבחן 1 ל-2021 22/02/2020

טיסני פנים פ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
2035 חדרה גלעד מרק 1

99.71 2029 רמת השרון ליאור בכר 2

70.76 1440 ראשון לציון גיל מיצמכר 3

05/03/2020