תחרות ארצית בטיסני פנים F1D 05/02/2022

טיסני פנים פ-2 דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

79 חדרה מתן זמיר 1

25 חדרה אורי שלום 2

07/02/2022