תחרות ארצית בטיסני פנים F1D 09/04/2022

טיסני פנים פ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
2247 רמת השרון ליאור בכר 1

85.05 1911 חדרה גלעד מרק 2

75.83 1704 ראשון לציון רן מירון 3

23/04/2022