תחרות ארצית בטיסני פנים F1D 05/02/2022

טיסני פנים פ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
1897 רמת השרון ליאור בכר 1

0.7500 85.77
1627 חדרה גלעד מרק 2

82.29 1561 ראשון לציון רן מירון 3

4.16 79 חדרה מתן זמיר 4

1.32 25 חדרה אורי שלום 5

07/02/2022