תחרות סוכות בטיסני מנוע חופשי מ2 14/10/2022

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 3060 בת ים שלמה נג'רי, מיקי (מיכאל) משיח, קובי יצחקוב 1

2601 בת ים אבי אליקים, עזרא שמש, וולנטין אגורוב 2

24/10/2022