תחרות סוכות בטיסני מנוע חופשי מ2 14/10/2022

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
1020+ 492 בת ים שלמה נג'רי 1

0.8333 100.00
1020+ 408 בת ים מיקי (מיכאל) משיח 2

0.6667 100.00
1020+ 365 בת ים קובי יצחקוב 3

100.00 1020+ 338 בת ים אבי אליקים 4

100.00 1020+ 310 ראשון לציון יקיר וקנין 5

100.00 1020+ 80 בת ים עזרא שמש 6

55.00 561 בת ים וולנטין אגורוב 7

24/10/2022