תחרות שבועות בטיסנים חופשיים מ-2 29/05/2020

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
960+ 368 בת ים קובי יצחקוב 1

0.7500 100.00
960 בת ים שלמה נג'רי 2

98.44 945 בת ים אבי אליקים 3

97.19 933 בת ים מיקי (מיכאל) משיח 4

83.75 804 בת ים עזרא שמש 5

31/05/2020