אליפות ישראל בטיסנים חופשיים מ-2 09/07/2022

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 3018 בת ים עזרא שמש, אבי אליקים, שלמה נג'רי 1

11/07/2022