תחרות שבועות בטיסנים חופשיים מ-2 29/05/2020

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2865 בת ים קובי יצחקוב, שלמה נג'רי, אבי אליקים 1

31/05/2020